thẻ tên nhân viên gắn nam châm

  • thẻ tên nhân viên cài áo,

    In thẻ tên nhân viên cài áo - Nhỏ nhưng có võ

         Với sự phát triển của xã hội ngày nay thì hình thức bên ngoài luôn được chú trọng, trong mối doanh nghiệp ngày nay không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô doanh nghiệp mà còn chú trọng phát triển hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp. Trong một doanh nghiệp các cán bộ nhân viên ai cũng muốn khẳng định vị trí của mình qua trang phục, qua chiếc thẻ nhân viên cài áo vì trên chiếc thẻ cài áo nó không chỉ thể hiện logo, slogan của DN và nó còn nói lên họ tên, chức danh cụ thể của người sử dụng. Do đó chiếc thẻ nhân viên chính là 1 bộ phận không thể thiếu trong bộ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp.

    Xem thêm

 1