in ấm tích quà tặng,

Ấm tích 02

Quà tặng Linh Nam nhận cung cấp, in ấn logo trên ấm hãm chè, tích hãm chè để làm quà tặng nhân dịp đại hội, hội nghị. Chất lượng sứ đẹp, an toàn với sức khỏe, thiết kế nội dung theo yêu cầu, in ấn sắc nét.

 

 

Xem thêm