Ô cán thẳng 70 sắt

Ô dù cầm tay 04

Ô cán thẳng 70 sắt

  1. Kèo : poly, 8 kèo
  2. Tay cầm: Gỗ
  3. Vải: Polyester tráng bạc các màu
  4. Kích thước: Độ dài nan kèo 68,5cm, Đường kính bung ra 120 cm, Chiều dài ô khi gập 95 cm
  5. Túi ô: Túi vải cùng chất liệu
Xem thêm