Nơi cung cấp ô cầm tay in logo ở tại Hải Dương

Ô dù cầm tay 15

Ô thẳng 75 sắt

  • Trục: Sắt /14
  •  Kèo : poly, 8 kèo
  • Tay cầm: Nhựa
  • Vải: Polyester tráng bạc các màu
  • Kích thước:
  • - Độ dài nan kèo 75,0 cm
  • - Đường kính bung ra 130 cm
  • - Chiều dài ô khi gập 100 cm
  • Túi ô: Túi vải cùng chất liệu
Xem thêm