Ô CHE NẮNG QUÀ TẶNG TẠI HẢI DƯƠNG

Ô dù cầm tay 14

Ô thẳng 60 sắt

  • Trục: sắt /10
  • Kèo : poly, 8 kèo
  • Tay cầm: Gỗ thẳng
  • Vải: Polyester tráng bạc các màu
  •  Kích thước:
  • - Độ dài nan kèo 58,5 cm
  • - Đường kính bung ra 100 cm
  • - Chiều dài ô khi gập 80 cm
  •  Túi ô: Túi vải cùng chất liệu
Xem thêm