nơi in ô dù quà tặng tại Hải Dương

Ô dù cầm tay 11

Ô thẳng 60 gỗ

  • Kèo : poly, 8 kèo
  • Tay cầm: Gỗ công
  • Vải: Polyester tráng bạc các màu
  • Kích thước: - Độ dài nan kèo 58,5 - Đường kính bung ra 100 cm - Chiều dài ô khi gập 90 cm
  • Túi ô: Túi vải cùng chất liệu
Xem thêm