Ô gấp 3 tự động 2 chiều

Ô dù cầm tay 01

Ô gấp 3 tự động 2 chiều

  1. Kèo : Sắt, poly, 8 kèo
  2. Tay cầm: Nhựa có nút bấm
  3. Vải: Polyester tráng bạc các màu
  4. Kích thước:  Độ dài nan kèo 55,0 cm, Đường kính bung ra 96 cm, Chiều dài ô khi gập 32 cm
  5. Túi ô: Túi vải cùng chất liệu
Xem thêm