Ô gấp 2 60 sắt

Ô dù cầm tay 03

Ô gấp 2 60 sắt

  1. Kèo : Sắt, poly
  2. Tay cầm: Nhựa có nút bấm
  3. Vải: Polyester tráng bạc các màu
  4. Kích thước: Độ dài nan kèo 58,5 cm,  Đường kính bung ra 100 cm, Chiều dài ô khi gập 45 cm
  5. Túi ô: Túi vải cùng chất liệu
Xem thêm