Ô Gấp 3 tự động 1 chiều

Ô dù cầm tay 05

Ô Gấp 3 tự động 1 chiều

  1. Kèo : Sắt, poly, 8 kèo
  2. Tay cầm: Nhựa có nút bấm
  3. Vải: Polyester tráng bạc các màu
  4. Kích thước:  Độ dài nan kèo 56,0 cm, Đường kính bung ra 97cm, Chiều dài ô khi gập 30 cm
  5. Túi ô: Túi vải cùng chất liệu
Xem thêm