in ấn ấm chén sứ quà tặng tết theo yêu cầu ở tại Hải Dương

Bộ ấm chén sứ 11

Bộ ấm chén 11

  • Dung tích: 0.5L
  •  Một bộ: gồm 1 ấm, 6 chén và 7 đĩa
  •  Chất liệu: gốm sứ men trắng
  •  Quy cách: đóng gói hộp xi lót lụa, hộp xốp, hộp carton.
Xem thêm