Ô dù cầm tay 09

Ô dù cầm tay 09

Ô dù cầm tay 09

  • Kèo : poly, 8 kèo
  • Tay cầm: nhựa
  • Vải: Polyester tráng bạc các màu
  • Kích thước: Độ dài nan kèo 68,5cm, Đường kính bung ra 120 cm, Chiều dài ô khi gập 95 cm
  • Túi ô: Túi vải cùng chất liệu
Xem thêm